Правна декларация

Информация съгласно § 5 TMG

Escape World GmbH

Остщрасе 20

04317 Лайпциг

Търговски регистър: HRB 36466

Регистрационен съд: Leipzig Local Court

Представлявано от:

Иля Конотопченко

Контакти

Телефон: +49341 24874904

Електронна поща: [email protected]

Данъчен идентификационен номер за продажбите

Идентификационен номер за данък върху продажбите съгласно § 27а от Umsatzsteuergesetz:

DE326134335

Отговорен за съдържанието съгласно § 55, абз. 2 от RStV

Кай Люк - FC Marketing

Landsberger Str. 52b

04157 Лайпциг

Разрешаване на спорове

Европейската комисия предоставя платформа за онлайн решаване на спорове (ОС):

https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Адресът ни за електронна поща се намира по-горе.

Не желаем и не сме длъжни да участваме в процедури за разрешаване на спорове пред арбитражен съвет за защита на потребителите.

Отговорност за съдържанието

В качеството си на доставчик на услуги ние носим отговорност за собственото си съдържание на тези страници в съответствие с § 7, ал. 1 от TMG.

Общи закони. Въпреки това, съгласно §§ 8 до 10 TMG, ние като доставчик на услуги не сме обект на наблюдение за предавана или съхранявана информация от трети страни или за разследване на обстоятелства, които показват незаконна дейност.

Задължения за премахване или блокиране на използването на информация в съответствие с общите закони не се влияят от това. Въпреки това всяка отговорност в това отношение е възможна само от момента на узнаване на конкретното нарушение. Ако узнаем за съответните нарушения, ние ще премахнем това съдържание незабавно.

Отговорност за линкове

Нашият уебсайт съдържа връзки към външни уебсайтове на трети страни, върху чието съдържание нямаме влияние.

Поради това не можем да поемем никаква отговорност за това външно съдържание.

Съответният доставчик или оператор на страниците винаги носи отговорност за съдържанието на свързаните страници. Свързаните страници са проверени за възможни законови нарушения по време на свързването. Не е установено незаконно съдържание по време на свързването.

Постоянното наблюдение на съдържанието на свързаните страници не е разумно, ако не са налице конкретни нарушения. Ако разберем за конкретни нарушения, ще премахнем въпросните връзки незабавно.

Авторско право

Съдържанието и произведенията, създадени от операторите на сайта на тези страници, са обект на германското законодателство за авторското право.

Закон за авторското право. Възпроизвеждането, редактирането, разпространението и всякакъв вид използване извън границите на авторското право изисква писменото съгласие на съответния автор или създател.

Изтеглянето и копирането на този сайт е разрешено само за лична употреба с нетърговска цел.

Доколкото съдържанието на този сайт не е създадено от оператора, авторските права на трети страни се спазват. По-специално, съдържанието на трети страни се обозначава като такова. Ако все пак узнаете за нарушение на авторските права, моля, информирайте ни за това и ние ще премахнем това съдържание незабавно.

Източник:

https://www.e-recht24.de